منتقدان اشتباه می کنند، دهه‌ هشتادی‌ها کتابخوان‌ترین نسل هستند/ آنان شهروندان جهانی هستند

سمیه تاج الدین: علی اصغر سیدآبادی نویسنده‌ی کتاب کودک و نوجوان با بیان اینکه بعضی‌ها معتقدند که بچه‌های دهه‌ی هشتاد به دلیل استفاده از ابزار دیجیتال، کمتر کتاب خوانده‌اند، اظهار داشت: به نظر من این موضوع گزاره‌ی درستی نیست؛ زیرا در یک دهه‌ی اخیر بیشترین کتاب برای نوجوانان منتشر شده است. همچنین رونق بسیاری از کتابفروشی‌های بزرگ مربوط به کتاب‌های کودک و نوجوان بوده است. به طوری که کتابفروشی‌های بزرگ و شهر کتاب‌ها بخش کودک و نوجوان خود را گسترش داده‌اند. وی با اشاره به این نکته که دو حوزه در این بخش رونق بیشتری داشته‌اند، یکی از این بخش‌ها را سنین پیش از دبستان و دیگری را نوجوانان عنوان کرد و یاد آور شد: در حوزه‌ی نوجوان مهم‌ترین رمان‌های جهان در فاصله‌ی کوتاهی بارها و بارها چاپ و منتشر شده است. برخی از آنها تا ۴۰ بار هم تجدید چاپ شده‌اند. سیدآبادی با تأکید بر این موضوع که دهه‌ی هشتادی‌ها نسبت به نسل قبل از خود کتاب خوان‌تر هستند، گفت: شواهد اینطور نشان می‌دهد؛ اما متأسفانه پیمایشی درباره‌ی میزان مطالعه‌ی نشر نداریم. یعنی پیمایش بزرگ ملی نداریم. در حالی که شور و شوقی که در روستاها و د.. ... ادامه مطلب

برعکس نظر بسیاری دهه‌ی هشتادی‌ها کتابخوان‌ترین نسل هستند/دلایل سیاسی موجب رانت ترجمه‌ی کتاب در ایران شده است

سمیه تاج الدین: علی اصغر سیدآبادی نویسنده‌ی کتاب کودک و نوجوان با بیان اینکه بعضی‌ها معتقدند که بچه‌های دهه‌ی هشتاد به دلیل استفاده از ابزار دیجیتال، کمتر کتاب خوانده‌اند، اظهار داشت: به نظر من این موضوع گزاره‌ی درستی نیست؛ زیرا در یک دهه‌ی اخیر بیشترین کتاب برای نوجوانان منتشر شده است. همچنین رونق بسیاری از کتابفروشی‌های بزرگ مربوط به کتاب‌های کودک و نوجوان بوده است. به طوری که کتابفروشی‌های بزرگ و شهر کتاب‌ها بخش کودک و نوجوان خود را گسترش داده‌اند. وی با اشاره به این نکته که دو حوزه در این بخش رونق بیشتری داشته‌اند، یکی از این بخش‌ها را سنین پیش از دبستان و دیگری را نوجوانان عنوان کرد و یاد آور شد: در حوزه‌ی نوجوان مهم‌ترین رمان‌های جهان در فاصله‌ی کوتاهی بارها و بارها چاپ و منتشر شده است. برخی از آنها تا ۴۰ بار هم تجدید چاپ شده‌اند. سیدآبادی با تأکید بر این موضوع که دهه‌ی هشتادی‌ها نسبت به نسل قبل از خود کتاب خوان‌تر هستند، گفت: شواهد اینطور نشان می‌دهد؛ اما متأسفانه پیمایشی درباره‌ی میزان مطالعه‌ی نشر نداریم. یعنی پیمایش بزرگ ملی نداریم. در حالی که شور و شوقی که در روستاها و د.. ... ادامه مطلب

دلایل سیاسی موجب رانت ترجمه‌ی کتاب در ایران شده است/برعکس نظر بسیاری دهه‌ی هشتادی‌ها کتابخوان‌ترین نسل هستند

سمیه تاج الدین: علی اصغر سیدآبادی نویسنده‌ی کتاب کودک و نوجوان با بیان اینکه بعضی‌ها معتقدند که بچه‌های دهه‌ی هشتاد به دلیل استفاده از ابزار دیجیتال، کمتر کتاب خوانده‌اند، اظهار داشت: به نظر من این موضوع گزاره‌ی درستی نیست؛ زیرا در یک دهه‌ی اخیر بیشترین کتاب برای نوجوانان منتشر شده است. همچنین رونق بسیاری از کتابفروشی‌های بزرگ مربوط به کتاب‌های کودک و نوجوان بوده است. به طوری که کتابفروشی‌های بزرگ و شهر کتاب‌ها بخش کودک و نوجوان خود را گسترش داده‌اند. وی با اشاره به این نکته که دو حوزه در این بخش رونق بیشتری داشته‌اند، یکی از این بخش‌ها را سنین پیش از دبستان و دیگری را نوجوانان عنوان کرد و یاد آور شد: در حوزه‌ی نوجوان مهم‌ترین رمان‌های جهان در فاصله‌ی کوتاهی بارها و بارها چاپ و منتشر شده است. برخی از آنها تا ۴۰ بار هم تجدید چاپ شده‌اند. سیدآبادی با تأکید بر این موضوع که دهه‌ی هشتادی‌ها نسبت به نسل قبل از خود کتاب خوان‌تر هستند، گفت: شواهد اینطور نشان می‌دهد؛ اما متأسفانه پیمایشی درباره‌ی میزان مطالعه‌ی نشر نداریم. یعنی پیمایش بزرگ ملی نداریم. در حالی که شور و شوقی که در روستاها و د.. ... ادامه مطلب