هنری که هواخواهش کم شده است

این شاعر و منتقد ادبی در گفت‌وگو با ایسنا درباره کارکرد رسانه‌ای شعر، اظهار کرد: شعر در گذشته‌های تاریخی ایران ریشه دارد و در هر دوره‌ای با زیرساخت‌ها، زبان و آرایه‌های خود همراه است. در چهار دهه اخیر، در برخی از مقاطع شعر از دید فرم بیشتر مطرح بوده و گاه از طریق معناپذیری و محتوایی. او با بیان این‌که در عرصه رسانه گاه شعر پیشرو بوده و گاه ادبیات داستانی، گفت: آنچه این روزها در حوزه چاپ و نشر می‌گذرد، به دلیل شرایط بد اقتصادی، هم ناشران کمتر نسبت به شعر امروز اقبال نشان می‌دهند و هم کسانی که به دنبال چاپ مجموعه شعر هستند. همیشه شعر بین شاعر و ناشر و مخاطب در نوسان بوده و امروزه این نوسان‌ها بیشتر شده که شرایط اقتصادی و فضای مجازی در این زمینه بی‌تأثیر نیست و نشر شعر کمیاب و کمتر شده است. معتقدی سپس با اشاره به نشریه‌های ادبی گفت: دیگر نشریات ادبی به شکل گذشته‌های دور و نزدیک کمتر وجود دارد. نشریه‌های تخصصی شعر چون «وزن دنیا» دست‌به‌عصا حرکت می‌کنند. از طرف دیگر شاعران با هزینه کمتری در فضای مجازی می‌توانند صدای خود را به مخاطبان برسانند. او خاطرنشان کرد: از جنبه‌های رسانه‌ای و نشر ک.. ... ادامه مطلب