کتاب «انسان‌شناسی فرهنگی؛ نگاهی جهانی» نوشته ریموند اسکوپین، به‌تازگی ترجمه حامد وحدتی‌نسب و سرور خراشادی با شمارگان ۵۰۰ نسخه و بهای ۵۵۰ هزار تومان توسط انتشارات ندای تاریخ منتشر شده است.

کتاب حاضر بر این باور استوار است که در مواجهه با دنیای پرشتاب قرن بیست‌ویکم که ارتباطات در مقیاس جهانی رو به افزایش است، آگاهی جهانی امری اجتناب‌ناپذیر است و علم انسان‌شناسی دریچه‌ای ایده‌آل به چنین آگاهی است. با بررسی تنوع گونه انسانی، هر شاخه از علم انسان‌شناسی کمک می‌کند تا خود را از دست دیدگاه‌های کوته‌بینانه برهانیم و از دریچه‌ای کل‌گرا به شرایط انسانی بنگریم.

نویسنده در این اثر برای مخاطبان شرح می‌دهد که چگونه چهار زیرشاخه اصلی انسان‌شناسی دست در دست هم ما را به درکی جامع از آدمی سوق می‌دهند. برای محک زدن پژوهش‌های انسان‌شناختی، کتاب حاضر اغلب به پژوهش‌های انجام شده در سایر رشته‌ها ارجاع می‌دهد. انسان‌شناسان معاصر پژوهش‌های خود را با تکیه بر یافته‌های زیست شناسان، فسیل ‌شناسان، زمین ‌شناسان، اقتصاددانان، تاریخ‌دانان، روان‌شناسان، جامعه‌شناسان، تحلیل‌گران سیاسی، متخصصان مطالعات دینی، فلاسفه و… بنیان می‌نهند.

کتاب «انسان‌شناسی فرهنگی؛ نگاهی جهانی» با رویکردی کل‌نگر و انتقادی نگاهی پویا به یافته‌هایی از اقصی نقاط جهان در ادوار مختلف تاریخی دارد. رویکرد در زمانی یکی از ویژگی‌های اثر در بازنمایی تغییرات رخ‌داده در زمان چون روند تطور انسان، واگرایی زبانی و پیشرفت‌هایی در ساختار اجتماعی است.

این کتاب در سه بخش و هجده فصل سامان یافته است. بخش نخست با عنوان مفاهیم پایه در انسان‌شناسی مشتمل بر شش فصل است که در آن به معرفی علم انسان‌شناسی، زیرشاخه‌های آن و کاربردهای هر یک، تطور انسان، فرهنگ و روند فرهنگی‌شدن، زبان و گویش می‌پردازد. بخش دوم با عنوان مطالعه جوامع گوناگون شامل ۶ فصل است. در خلال این فصول، روند پیچیده شدن جوامع بشری از ساده‌ترین فرم (دسته) تا پیچیده‌ترین شکل (جوامع صنعتی) مرور خواهد شد و در هر فصل مثال‌هایی از سرتاسر جهان برای آشنایی بیش‌تر خواننده با روند شکل‌گیری این پیچیدگی‌ها و عوامل مؤثر در آن ذکر شده است.

بخش سوم تحت عنوان جهانی‌شدن و تأثیرات آن نیز همچون بخش‌های قبلی مشتمل بر ۶ فصل است که در آن به روند جهانی‌شدن و تأثیرات آن در قلمروهای مختلف سیاسی _ جغرافیایی همچون امریکای لاتین، آفریقا و خاورمیانه پرداخته شده است.

۵۵۵۵

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!