معاونت اسناد ملّی به مناسبت ۱۲ آذرماه «روز قانون اساسی» نمایشگاهی به منظور بهره گیری و آشنایی هرچه بیشتر پژوهشگران با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، روند تدوین و بازنگری آن، اقدام به برگزاری نمایشگاهی با عنوان «تدوین و بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» کرده است.

در این نمایشگاه که به همّت معاونت اسناد ملّی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران برگزار شده است، ۲۰ عنوان سند در قالب ۳۶ برگ در ساختمان آرشیو ملّی در معرض بازدید کنندگان قرار گرفته است.

از اسناد به نمایش درآمده در این نمایشگاه می‌توان به قانون اساسی تدوین شده در سال ۱۳۵۸، آگهی همه پرسی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ شمسی، سیاهه هزینه‌های همه پرسی قانون اساسی در نطنز، نمونه تعرفه‌های بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ شمسی، پیشنهادات آیت الله کمره ایی به محمدی گیلانی-عضو شورای بازنگری قانون اساسی- درخصوص برخی مواد و تبصره‌ها در سال ۱۳۶۸ شمسی اشاره کرد.

این نمایشگاه به مدت یک هفته از تاریخ سیزدهم آذرماه در ساختمان آرشیو ملّی ایران، در معرض بازدید همکاران و پژوهشگران قرار دارد. بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد است.

۵۵۲۴۷

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!