دیگر چه اتفاقی باید بیفتد که رضایت بدهند؟ عالم و آدم را بسیج کردند برای به قدرت رسیدن رئیس جمهور دلخواهشان. آن هم با این بهانه که قطار مملکت باید برگردد به ریل اصلی انقلاب. و حالا که شد آن چه دوستان خواسته اند طرف در صدا و سیما می گوید: مشکل آقای رئیسی این است که انقلابی نیست. مغز متفکرشان جناب آقای جواد لاریجانی هم این روزها فرموده اند: بعضی ها با برخی انحرافات در اسلام می خواهند رای جمع کنند. یعنی چه؟ مگر حاکمیت یکدست نشد؟ یعنی با این همه بگیر و ببند و نظارت استصوابی و غیر استصوابی هنوز هم باید نگران باشیم گروهی منحرف که با اسلام هم مشکل دارند ممکن است سر کار بیایند؟ شمارا به خدا جمع کنید این بساطِ سرکاری را. این میزان دشمنی و نفرت از جمهوریت از کجا می آید؟ البته که همگان دانند از کجا می آید. از آن جا که هر وقت شما خودتان را در معرض رای مردم گذاشتید آرایتان از آراء باطله هم کم تر بوده. در حقیقت شما نه با جمهوریت که با جمهور سر ستیز دارید. بنابراین هر وقت مردم به کسی اقبال نشان دادند به جای آن که از سلول های خاکستری مغزتان استفاده کنید و تامل و تحقیق کنید که چرا فلانی رای آورد و بهمانی رای نیاورد ترجیح دادید با برچسب زدن به دیگران خیال خودتان را راحت کنید و خود را بی عیب و نقص بینگارید. حالا هم از ترس آن که مبادا فردا روزی شرایطی پیش بیاید که رقبایتان در یک رقابت سالم و سیاسی همین صندلی را هم از شما بگیرند دارید آن هارا متهم می کنید که با انحراف از اسلام دارند رای جمع می کنند. یعنی نمی دانید با این حرف دارید به مردم توهین می کنید؟ همین شمایی که معتقدید مردم مسلمانند و هوادار شما از الان دارید آن ها را در صورتی که به شما رای ندادند متهم می کنید به هواداری از منحرفانِ از اسلام؟ یعنی مردم به کسانی رای می دهند که با اسلام زاویه داشته باشند؟ خودتان از این همه تناقض حالتان بهم نمی خورد؟ مگر همین یکی دو روز پیش نمی گفتید این مردم به شدت مسلمانند و حرف هایی از این دست که مردم دین گریز شده اند شایعه دشمنان است؟ بیچاره اسلام. بیچاره مردم. بیچاره ایران.

۵۷۵۷

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!