اسامی این افراد که داوری آثار راه‌یافته به این دوره از مسابقه گلستان‌خوانی را به عهده خواهند داشت به این شرح است:

۱. اسماعیلی امینی ۲. سعید بیابانکی ۳. زهیر توکلی ۴. سیدبشیر حسینی ۵. رضا رفیع ۶. محمدمهدی سیار ۷. شهرام شکیبا ۸. حامد عسگری ۹. ناصر فیض ۱۰. مژده لواسانی ۱۱. علی‌محمد مؤدب ۱۲. امید مهدی‌نژاد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!