افشاگری شاهزاده هری درباره خاندان سلطنتی

کتاب خاطرات شاهزاده هری با عنوان «Spare» هنوز منتشر نشده است، اما به دلیل انتشار تصادفی و زودهنگام این کتاب در اسپانیا، بسیاری از رسانه ها از جمله تلگراف و گاردین موفق به دریافت نسخه ای از این کتاب شده‌اند که حاوی نکاتی شگفت‌انگیز از زبان نوه ملکه الیزابت دوم و پسر کوچک‌تر چارلز سوم، پادشاه کنونی بریتانیاست. همانطور که رسانه‌ها بخش‌هایی از کتاب را منتشر می کنند، واضح است که این کتاب خاطرات پر از افشاگری‌های تکان دهنده خواهد بود و به نظر می رسد هری از اتهام زدن در زمینه دوران خود در خانواده سلطنتی و تجربیاتی که او و همسرش مگان مارکل به عنوان اعضای خانواده سلطنتی داشته اند، خودداری نکرده است. شاید تکان دهنده‌ترین افشاگری در این کتال خاطرات مربوط به ادعای هری درباره حمله فیزیکی برادر بزرگش ویلیام در جریان یک مشاجره شدید باشد. تلگراف گزارش داده که هری در این کتاب می‌نویسد که ویلیام شاهزاده ولز، «یقه‌ام را گرفت، گردنبندم را پاره کرد و ... مرا به زمین کوبید». هری ادعا کرد که این حمله باعث جراحات مشهود در ناحیه کمرش شده است. هری همچنین عنوان کرده که در ابتدا به همسرش مگان در این باره چیز.. ... ادامه مطلب