کار عجیب یک کتابفروشی برای تبلیغ کتابخوانی/ عکس

کتابفروشی کینوکونیا - Kinokuniya واقع در امارات برای نشان دادن مدت زمانی که افراد در شبکه‌های اجتماعی تلف می‌کنند، از کمپینی غیرمعمول رونمایی کرده است که زمان‌های تلف شده‌ به جای میزان کتابی که می‌شد مطالعه کرد، نشان داده می‌شود. به نوشته News.dayfr، گزارش‌های مرکز تحقیقاتی پیو (Pew Research Center) و ThoughtCo نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۱، ۲۷ درصد افراد بزرگسال حتی یک کتاب هم نخوانده‌اند و دلیل اصلی آن را زمان عنوان می‌کنند. Saatchi & Saatchi ME مستقر در دبی است که از این مرکز تحقیقاتی خواست تا از مردم درباره رابطه آنها با مطالعه و رسانه‌های اجتماعی نظرسنجی کند. این کسب و کار کوچک پس از تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از نظرسنجی تصمیم به ارائه رسانه‌ای کرد که تعداد کتاب‌هایی را که مردم می‌توانند در صورت صرف نکردن در رسانه‌های اجتماعی، مطالعه کنند را نشان می‌دهد. نتایج حاصله از این نظرسنجی نگران کننده است. از ۸ ساعت متوسطی که در هفته می‌توان برای مطالعه کتاب گذاشت، به میزان ۳۵ کتاب برای فیسبوک، ۴۳ کتاب برای اینستاگرام، ۲۲ کتاب برای توئیتر و ۴۲ کتاب برای تیک‌تاک و یوتیوب تلف شده است. برا.. ... ادامه مطلب