آن‌چه از شاپور جورکش می‌ماند

این شاعر و منتقد ادبی در پی درگذشت شاپور جورکش، اظهار کرد: من و جورکش در اوایل دهه ۱۳۶۰ ارتباط بسیار نزدیکی داشتیم و همسایه دیوار به دیوار بودیم، رفیق و همراه؛ اما در سال‌های اخیر به دلیل وضعیت روحی و جسمی که شاپور داشت، ارتباط ما کم شده بود، نه‌تنها با من که با همه دوستانش. یک‌ قسم انزوا را به خود تحمیل کرده بود و از دیدارها طفره می‌رفت. اما به هر حال «دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود». ما به او مشتاق اما از او دور بودیم. اکنون تلاش می‌کنم تا حرف‌هایم تحت‌تأثیر دوستی‌مان قرار نگیرد و با بی‌طرفی به کارنامه او نظر کنم. او با اشاره به این‌که جورکش فعالیت هنری خود را از تئاتر آغاز کرده بود و آن را به‌طور جدی دنبال می‌کرد، گفت: ازآن‌جایی‌که تئاتر مبنای یونانی دارد، او با خواندن تراژدی‌ها و مطالعات وسیعی که داشت، با اسطوره‌های یونان و روم به‌خوبی آشنا شده بود، و تا پایان عمر ذهنش سرشار از مفاهیمی از این دست بود. نوذری افزود: بعد از انقلاب با وضعیتی که فعالیت‌های تئاتری پیدا کرد، او هم به نوعی تئاتر را کنار گذاشت؛ این اقدام او آگاهانه نبود، بلکه شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که نتوانست ادام.. ... ادامه مطلب