ایران و هند در عرفان یکدیگر را ملاقات می‌کنند

غلامعلی حداد عادل در محفل ادبی شاعران هند ـ دوستان ایران که به مناسبت سالروز استقلال کشور هندوستان و به نشانۀ دوستی دو کشور ایران و هند برپا شده بود، هند را یکی از مقاصد مهم سفر ایرانیان در طول تاریخ عنوان کرد و گفت: گویی به هند رفتن حج اهل فضل، ادب و کمال بوده است. وی بیان کرد: هر وقت که دولت هند رایزن فرهنگی فرهیخته‌ای را به ایران می‌فرستد، من خوشحال می‌شوم و آن را نویدبخش دوران پرثمری می‌دانم که روابط میان دو کشور را تقویت می‌کند. در هفت هشت سال گذشته چند رایزن فرهنگی از هند به ایران آمده‌اند که در گسترش روابط فرهنگی دو کشور نقش پررنگی داشته‌اند. حداد عادل افزود: پیش از آن که بالرام شوکلا، رایزن فرهنگی هند در ایران شود، او را می‌شناختم و از عشق و علاقۀ او به زبان فارسی باخبر بودم و انتخاب او را به این سمت به فال نیک گرفتم. همواره در تمام این سال‌ها دربارۀ تأثیر زبان فارسی در هند سخن گفته شده است اما این بار بالرام شوکلا توپ را به زمین ایرانی‌ها انداخته و محفلی ادبی با عنوان تأثیر هند بر زبان فارسی برپا کرده است. به نظر من طرح چنین موضوعی و برگزاری چنین محفلی کار درست و به‌جایی است.. ... ادامه مطلب