پیشنهاد ویژه محمدعلی بهمنی برای مردم

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدعلی بهمنی شاعری به غایت متشخص و مهربان است. یکی از شاخص‌ترین غزلسرایان زنده ایران است و همواره با صدایی آرام و ملایم پاسخ می‌دهد. او به دلیل کسالت در نوروز امسال در خانه می‌ماند، در غیر این صورت حتماً تهران را به قصد جنوب کشور یا یکی از کشورهای دیدنی دنیا ترک می‌کرد. گفت‌وگوی همشهری آنلاین را با این غزلسرا به بهانه نوروز بخوانید. چه آرزویی برای مردم ایران و مخاطبان شعرتان دارید؟ امیدواریم که به گونه‌ای در هر صورت همه چیز سر و سامان بگیرد و درست شود. چه کتابی را پیشنهاد می‌کنید که مخاطبان بخوانند؟ اگر بخواهید کاری از خودتان را پیشنهاد کنید، آن کدام اثرتان است؟ مجموعه آخری که منتشر شده و کل شعرهایم را در آن گنجانده‌ام به مخاطبان در نوروز پیشنهاد دارم. مخاطبان در نوروز می‌توانند به کتابفروشی‌های مختلف یا باغ کتاب بروند و این مجموعه اشعار را تهیه و خواندنش را آغاز کنند. از هم‌نسلان‌تان چه کتابی را پیشنهاد می‌کنید؟ پاسخ به این پرسش قدری سخت است، چرا که اغلب عزیزان ما دارای کتاب‌هایی ارزشمندی هستند. توصیه دارم که مخاطبان در نوروز آثار حسین منزوی را بخوا.. ... ادامه مطلب

پبشنهاد ویژه محمدعلی بهمنی برای مردم

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدعلی بهمنی شاعری به غایت متشخص و مهربان است. یکی از شاخص‌ترین غزلسرایان زنده ایران است و همواره با صدایی آرام و ملایم پاسخ می‌دهد. او به دلیل کسالت در نوروز امسال در خانه می‌ماند، در غیر این صورت حتماً تهران را به قصد جنوب کشور یا یکی از کشورهای دیدنی دنیا ترک می‌کرد. گفت‌وگوی همشهری آنلاین را با این غزلسرا به بهانه نوروز بخوانید. چه آرزویی برای مردم ایران و مخاطبان شعرتان دارید؟ امیدواریم که به گونه‌ای در هر صورت همه چیز سر و سامان بگیرد و درست شود. چه کتابی را پیشنهاد می‌کنید که مخاطبان بخوانند؟ اگر بخواهید کاری از خودتان را پیشنهاد کنید، آن کدام اثرتان است؟ مجموعه آخری که منتشر شده و کل شعرهایم را در آن گنجانده‌ام به مخاطبان در نوروز پیشنهاد دارم. مخاطبان در نوروز می‌توانند به کتابفروشی‌های مختلف یا باغ کتاب بروند و این مجموعه اشعار را تهیه و خواندنش را آغاز کنند. از هم‌نسلان‌تان چه کتابی را پیشنهاد می‌کنید؟ پاسخ به این پرسش قدری سخت است، چرا که اغلب عزیزان ما دارای کتاب‌هایی ارزشمندی هستند. توصیه دارم که مخاطبان در نوروز آثار حسین منزوی را بخوا.. ... ادامه مطلب