به گزارش خبرآنلاین، دکتر محمد رسولی استاد دانشگاه و شاهنامه شناس با اشاره به برگزاری نشست تخصصی شاهنامه پژوهی در خانه اندیشمندان علوم انسانی در رابطه با عمده مطالب و مسائل مطرح شده در این رویداد، اظهار داشت: این نشست با حضور استاد دکتر هوشنگ طالع ( شاهنامه شناس و نویسنده کتاب تاریخ ایران کهن) و دیگر اساتید برجسته، به طور مشخص به دوره فریدونیان در ایران پرداخته شد و در این نشست روشن شد که تورانیان نیز ایرانی نژاد بوده اند، آنها در واقع نوادگان فریدون بوده اند و ترک نبوده اند.
وی گفت: در دوره فریدونیان که در شاهنامه با نام فریدون به آن اشاره شده است، شاهد آغاز درگیری‌هایی بین تبارهای ایرانی هستیم، یعنی میان تورانیان که فرزند تور هستند با ایرانیان، که سرآغاز شروع این جنگ‌ها با کشته شدن " ایرج " است.
این استاد فرهنگ و ادب بیان داشت: مطلب مهمی که در این نشست به آن پرداخته شد، سخن و پندی است که فریدون به ایرج می گوید، به این مضمون که اگرچه ایرانی بطور ذاتی صلحجو و آشتی طلب است ولی باید که در مقابل دشمن خود به همان مقدار نیرومند، توانمند، مجهز و مسلح باشد که دشمن است ، بنابراین هر سلاح پیشرفته ی روز، که دشمن دارا است ایران هم برای بقای خود باید داشته باشد. اینطور نیست که همیشه آشتی و صلح و سازش باعث بقا باشد بلکه برعکس آن ممکن است انجام گیرد. بنابراین باید جایی که می بایست بجنگی، جنگ کرد، حتی به ناچار.
پند فریدون به ایرج در شاهنامه شامل این بیت است " تو گر پیش شمشیر مهرآوری _ سرت گردد آشفته از داوری " .
یعنی تو نمی‌تونی وقتی دشمن با شمشیر در حال حمله به تو است با او مهربان باشی.

رسولی افزود: حالا شمشیر سلاح اون روز بوده امروز هم دشمن هر سلاحی دارد می بایست همچون آن و یا در سطح بالاتر را در کشور داشته باشیم.
این شاهنامه پژوه نو اندیش ادامه داد: ولی ایرج به این پند پدر توجه نمی‌کند و با مهربانی و روی باز به پیشواز سلم و تور می رود و آنان به طور ناجوانمردانه سر ایرج را می‌برند. این پند بسیار مهمی است که از این قسمت شاهنامه میشود دریافت کرد.
وی بیان داشت: نکته مهم دیگری که در نشست مذکور به آن پرداخته شد، این است که برخلاف آن چیزی که پیشینیان می‌گفتند و ما نیز پیشتر می‌پنداشتیم، حقیقت نیست که فریدون کشور را بین سه پسرش تقسیم کرد، بلکه فریدون به عنوان نماد ایران که در آن زمان ایران خاستگاه تمدن بشری و به ویژه در اون زمان تنها جای متمدن در روی زمین بود، سلم و تور را مامور عمران و آبادانی و یاد دادن زندگی متمدنانه به دیگران می‌کند.
رسولی افزود: سلم به سوی غرب و تور به سوی شرق فرستاده می شوند تا تمدن، شهرنشینی و شهریاری داشتن را در آن مناطق گسترش دهند.
وی گفت: این موضوع در واقع خیلی تفاوت دارد با برداشت سنتی ساده که فکر کنیم فریدون کشور را بین سه فرزندش تقسیم کرد. می بینیم که حتی بعد از اعتراض آنها فریدون در پاسخ میگوید: « این ماموریت و تقسیم کار، بر اساس تشخیص دانشمندان و انجمن و بزرگان کشور بوده است». این نشان میدهد که تصمیمات سیاسی یک طرفه و از سوی یک شخص گرفته نمی‌شده بلکه انجمن بزرگان در اتخاذ تصمیم برای کارهای مهم، نقش مهم و مثبت و موثری داشتند.

۲۲۰۵۷

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!