به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نسخه اصلی این کتاب در سال ۱۹۷۰ به چاپ رسیده بود و اکنون توسط انتشارات اندیشه احسان به فارسی ترجمه شده است.

ناشر درباره این کتاب آورده است: نام بوردیو، در دانشکده‌های جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی، چه در ایران چه در جاهای دیگر دنیا، از جمله پرکاربردترین‌هاست. بوردیو همچنان از معدود نظریه‌پردازان جامعه‌شناسی به حساب می‌آید که بر پایه‌ی نظریه‌های او می‌توان تمامی عرصه‌های زیست بشری را تبیین کرد.

به گزارش کتاب‌نیوز، «نظریه بازتولید اجتماعی» که کتاب اصلی بوردیو در ترسیم تئوریک ایده‌های خود است، پلی میان کتاب معروف «تمایز» او (جزئی از صد اثر کلاسیک علوم انسانی قرن بیستم) که حاصل تشریح انگیزه‌های زیبایی شناسی بشر برای دست زدن به هر اقدام و کنشی است، و کتاب «انسان دانشگاهی» که نتایج پیاده‌سازی اقدامات تمایزبرانگیز آموزشی در دانشگاه‌ها برای حفظ نظام موجود را نمایان می‌کند؛ است.

بوردیو در این کتاب به صورت نظری، نحوه‌ی پیاده‌سازی مفهومی به نام خشونت نمادین را از طریق تعلیم و تربیت در سازمان‌های رسمی و نهادهای غیر رسمی از قبیل خانواده مطرح می‌کند. این عمل در واقع همان دستکاری ذهنی بشر است که او را وادار می‌کند در توهمی از اختیار دست به همان کارهایی بزند که به ضرر خود و به نفع صاحبان زر و زور است.
این کتاب در چهار سطح که به ترتیب از فردی‌ترین آن‌ها شروع شده و به نظام کلان آموزشی در کشور می‌رسد نشان می‌دهد ابزار این خشونت نمادین _ که در مثل فارسی با پنبه سر بریدن است _ چطور به واسطه‌ی عادت‌های تولید شده توسط نظام آموزش و خانواده و نه از روی آگاهی ذهنی و فردی، پنبه‌ای به دست افراد برای بریدن سر خودشان می‌دهد.

اصطلاحات سرمایه‌ی نمادین، سرمایه‌ی فرهنگی و اجتماعی، میدان، عادت‌واره و هبیتوس که همگی ابداع بوردیو هستند در این کتاب معرفی و به صورت نظری توسط خود بوردیو تبیین شده اند.

این کتاب که تکه‌ی گم شده‌ی تکمیل پازل جامعه‌شناسی بوردیو برای تدریس و تشریح دانشگاهی بوده است پس از بیش از نیم‌قرن برای نخستین بار توسط تهمتن برومند ترجمه و با همراهی مقدمه‌ای کوتاه و تألیفی از مدلسازی ریاضی به کار رفته توسط بوردیو در این نظریه به کوشش ریاضی‌دانان ایرانی (امیر ساکی، ماهان مؤذنی) و ویراست فنی و تخصصی عطیه طائب در اختیار جامعه‌ی دانشگاهی علوم انسانی در ایران قرار گرفته است.

کتاب «نظریه بازتولید اجتماعی» با ترجمه تهمتن برومند در ۱۰۰ صفحه و با قیمت ۶۰هزار تومان توسط اندیشه احسان منتشر شده است.

۵۷۲۴۵

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!