شرح سیاست‌های پلیس مخفی در مقابله با روشنفکران

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین انتظامی، چهره شناخته‌شده عرصه مدیریت فرهنگی و فعال رسانه‌ای در صفحه اینستاگرام خود در مورد کتاب «امید علیه امید (روشنفکران روسیه در دوره وحشت استالینی)» نوشته نادژدا ماندلشتام چنین نوشت: «استالین در بین ٨ رهبری که در ۶٩ سال بودگیِ شوروی بر این کشور حکم راندند با ٢٩ سال، طولانی‌ترین دوره (۴٢درصد) را به نام خود رقم زده است. در عصر او، صنعتی‌سازی گسترده رخ داد و بهشت سوسیالیسم که سبب جذب روشنفکران غربی ‌شده بود، جلوه نمود. دولت‌ها و رسانه‌های غربی‌ هم مدهوش کمالات او شده بودند؛ به این دلیل و یا به دلیل قدردانی از حضور در جنگ جهانی، مرد سال مجله تایم (١٩۴٢) شد. شاید اولین کسی که فهمید این همرزم دیروزِ مقابل هیتلر، از او کم خطرتر نیست #چرچیل بود که در نطق مشهورش در کالجی در میسوری آمریکا (١٩۴٨) از دیوار آهنین پرده برداشت. این نطق چرچیل، مدتی کوتاه پس از پایان جنگ عالمگیر به مثابه خاتمه ماه ‌عسل بود. او هم‌پیمانان خود با ارزش‌های‌ غربی (دموکراسی) را از خواب غفلت بیدار ساخت و سهم‌خواهی‌های مؤتلف دیروز از اروپای شرقی و مرکزی و تلاش برای نصب پرده آهنین را متذ.. ... ادامه مطلب