معمار استادیوم تختی کنار مجسمه سعدی چه می‌کند؟

معماری ۹۰ ساله است. نگاهش به دور از هیاهوست؛ نشسته کناری و به مجسمه برنزی سعدی نگاه می‌کند؛ نگاهش اتفاقات اطراف مجسمه را جدی نمی‌گیرد. می داند هیاهو می‌آید و می‌رود. می‌گوید مهم نیست چه کسی رفت و چه کسی آمد! مجسمه‌ها شادی را به شهر برمی‌گردانند. روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه، طی مراسمی از مجسمه‌ از شاعر و نویسندهٔ بزرگ قرن هفتم هجری قمری، سعدی در میدانگاه سعدی در محدوده مترو دروازه دولت رونمایی شد. مجسمه‌ای که بر روی یک پایه مکعب مستطیل سفیدرنگ نقش بسته و با رنگ طلایی، روی پس زمینه سنگ سیاه رنگش بزرگ نوشته شده «سعدی» و کمی پایین تر از آن نوشته «بنی آدم اعضای یک دیگرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند» کمی آن‌طرف‌تر از مجسمه و شلوغی اطرافش اما جهانگیر درویش، ‌ معمار استادیوم تختی و طراح نقشه موزه ایران درودی نشسته است. پشتش به هیاهوی اطراف اثر است. نیم نگاهی البته به مجسمه و پیرامونش دارد اما توجهی به حاشیه‌ اطرافش نمی‌کند. ذوق و سلیقه بسیار دارد. متواضع و بسیار آرام است. عصایی را دست گرفته، لباسی آراسته به تن و کلاهی بر سر دارد. با عینکی نسبتا گرد و قابی تیره که چشمان تیره‌ رنگش را بیشتر به نظ.. ... ادامه مطلب