ماجرای عجیب داستان پر عقاب ایرانی و نوام چامسکی 

در جواب ایمیل های مختلفی به دستم‌ رسید از جمله از نوام چامسکی دانشمند یهودی الاصل امریکایی که قدرت متقاعدکنندگی داستان را خارق العاده و تیزهوشی در ارسال در چنین موقعی را ستایش و باعث تشکر دانسته بود. پس از این سالها و در چنین روزهای پررنجی ناشی از قتل عام مردم در محاصره غزه، در صفحه مجازی آقای چامسکی دیدم که از منطق داستان پر عقاب به صورتی کوتاه استفاده کرده و این‌چنین برای ناتانیاهو و یارانش نوشته بود: آب ما را به یغما می‌بری، درخت‌های زیتون ما را به آتش می‌کشی، خانه‌های ما را ویران می‌کنی، کار و شغل ما را از ما گرفته‌ای، زمین‌هایمان را غصب کرده و دزدیده‌ای، پدرم را زندانی کرده و مادرم را می‌کشی، کشورم را با بمب ویران می‌کنی، به ما گرسنگی می‌دهی، و همه ما را دائما تحقیر می‌کنی، و در نهایت مرا مقصر قلمداد می‌کنی، چرا که در دفاع از خود موشکی پرتاب کرده‌ام. «نوام چامسکی» و امروز این فیلم را دیدم و این مقاله را در خبرگزاری ها که مدافعان در غزه چگونه گلوله های منفجر نشده خود اسراییل را به بمب های برعلیه خودشان تبدیل می‌کنند را خواندم . سه روز پیش بود که گردان‌های القسام (شاخه نظامی حماس.. ... ادامه مطلب