کاری که ادبیات می‌کند

این نویسنده درباره تصورش از آینده‌ای بدون ادبیات اظهار کرد: این‌که آینده را اگر بدون ادبیات تصور کنیم، چه خواهد شد و یا جامعه چه وضعیتی پیدا خواهد کرد، به نظرم اصلا امکان‌پذیر نیست که آینده‌ای بدون ادبیات وجود داشته باشد. دلیل این موضوع نیز به ماهیت انسان برمی‌گردد. او سپس گفت: تاریخ نشان می‌دهد انسان همیشه با داستان، چه به شکل اسطوره، چه افسانه و چه داستان‌های جادویی زندگی کرده و این موضوع تا دنیای مدرن ادامه پیدا کرده است. آن‌گونه که انسان الان هست و ما می‌شناسیم، یعنی صاحب احساس و اندیشه، امکان ندارد بدون ادبیات بتواند زندگی کند. اکبریانی تأکید کرد: به نظرم آینده هیچ‌گاه بدون ادبیات نخواهد بود، مگر این‌که ماهیت انسان عوض شود؛ مثلا هوش مصنوعی بیاید و جای انسان را بگیرد که بحث دیگری می‌طلبد. ولی انسان با ماهیتی که شاهدش هستیم، امکان ندارد از ادبیات جدا شود و روزی برسد که آینده‌ای بدون ادبیات داشته باشیم. او با بیان این‌که «فرض محال که محال نیست» و اگر به فرض محال ادبیاتی نداشته باشیم، گفت: در این صورت بخشی از احساس و اندیشه انسانی غیرفعال می‌شود. فکر می‌کنم یکی از تأثیرات ادبیات ای.. ... ادامه مطلب