کتاب سال قیصر امین‌پور به دلیل مشکلات مالی برگزار نشد

بیوک ملکی با اشاره به برگزار نشدن کتاب سال قیصر امین‌پور در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: یکی از برنامه‌های مهم این دفتر، برگزاری جایزه کتاب سال شعر جوان است که در زمان مدیریت محمدرضا عبدالملکیان و در سال ۱۳۸۵ آغاز شد و از سال دوم با درگذشت قیصر امین پور، کتاب سال شعرجوان (جایزه قیصر) نام گرفت . مدیرعامل دفتر شعر جوان گفت: این جایزه به مدت ۵ دوره برگزار شد؛ سپس با وقفه‌ای سه ساله و در دوره مسئولیت بنده از سال ۱۳۹۶ از سر گرفته شد و تا سال ۱۴۰۰ ( در ۵ دوره ) ادامه یافت، اما در سال ۱۴۰۱، علیرغم تلاش دست اندرکاران دفتر ، به دلیل مشکلات مالی ، برگزاری جایزه کتاب سال قیصر میسر نشد. وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۰ هیچ وجهی به دفترشعر جوان پرداخت نشده و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، با وجود امضای تفاهم نامه، حمایتش را از این دفتر دریغ کرده است؛ اگرچه این دفتر، حتی در زمان شیوع کرونا، با همه مشکلات، تا حد امکان از تعطیلی برنامه‌ها جلوگیری کرده و با روش‌های آنلاین و ... به فعالیت خود ادامه داده است . ملکی با بیاناینگه اصل و مبنای کارِ دفتر شعر جوان ( از سال ۶۸) جذب و آموزش شاعران جوان بوده و همراستا با این.. ... ادامه مطلب

از عبدالله کوثری و لیلی گلستان تا هادی خانیکی و مهدی نصیری؛ حمایت از مجموعه کافه‌کتاب آفتاب مشهد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بیانیه جمعی از فعالان فرهنگی کشور درباره «به‌تعطیلی‌کشاندن مجموعۀ کافه‌کتاب آفتاب» منتشر شد که در ادامه این بیانیه را می‌خوانید: «آفتاب نمی‌میرد» مشهد، در قلب خراسان، دیار ادیبان و فرهنگسازان و پایتخت معنوی ایران است. فعالان فرهنگی این شهر، همواره، سروِ اندیشه را با خونِ قلم آبیاری کردهاند. فعالیت فرهنگی بخش خصوصی، در این شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی، کاری بس سترگ است که جز به‌همت دلدادگان حقیقی فرهنگ میسر نیست. پاتوق‌های فرهنگی و اجتماعی و فضاهای ارتباطی و تعاملی تنفسگاه‌های زیستِ شهری است که متأسفانه در این سالها، به‌خصوص در مرکز شهر، به‌محاق رفته و هویت اجتماعی مشهد را در خطر نابودی قرار داده است. به‌گواهی بسیاری از فرهیختگان و اهالی فرهنگ، مجموعۀ «آفتاب» (شامل «انتشارات سپیده‌باوران»، «انتشارات تگ»، کتابفروشی و کافه)، با مدیریت شایستۀ آقای عابس قدسی و سابقۀ فعالیت درخشان ۲۰ساله، یکی از خوشنامترین مجموعههای فرهنگی شرق کشور و الگوی فعالیت فرهنگی خِردخیز و تعصب‌گریز است. این مجموعه، بدون استفاده از بودجههای دولتی و در غیبت متولیان رسمی، بسترسازی گفت‌.. ... ادامه مطلب