ما دوستدار کتاب هستیم

دنیا پاپایی: کتابخوانی و سرانه مطالعه پایین نکته نگران کننده‌ای است که مسئولان بارها درباره آن هشدار داده‌اند. اگر مشکلات کتابخوانی در شهرهای بزرگ دلایل متعددی داشته باشد، مشکلات کتابخوانی در شهرهای کوچک خصوصا روستاها دلیل دیگری دارد. دلیلی که به کمبود امکانات ختم می‌شود. طرح «باهم بخوانیم» و استقبال اهالی روستا که اینبار کودکان و نوجوانان را نشانه رفته بود نشان داد که درصورت امکانات در روستاها و مناطق محروم کتابخوانی می‌تواند رواج داشته باشد. به بهانه این طرح به سراغ دونفر از مسئولان کتابخانه‌های روستا رفته‌ایم و با آنها در مورد کتابخوانی و مشکلات کتابخانه‌های روستا صحبت کردیم. طرحی که مورد استقبال قرار گرفت پشته ایسین، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بندرعباس در استان هرمزگان ایران است. روستایی که در طرح «باهم بخوانیم» موفق عمل کرده است. زهرا پورحسن کتابدار این روستاست. او از استقبال خوب کودکان ۵ تا ۱۲ ساله این روستا می‌گوید که با علاقه و اشتیاق بسیار در این طرح شرکت کردند: «استقبال بی‌نظیر بود.» خواندن کتاب‌ها در قالب‌های «بلندخوانی»، «جمع‌خوانی» و «مطالعه‌ فردی» صورت گرفت. ام.. ... ادامه مطلب